PROGRAM:

1) Prezentace

2) Zahájení, jmenování skrutátora

3) Schválení navrženého programu

4) Volba zapisovatele a volba mandátové, návrhové a volební komise

5) Zpráva o činnosti jednoty za rok 2018

6) Návrh plánu činnosti jednoty na rok 2019

7) Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2018 a návrh rozpočtu jednoty pro rok 2019

8) Zpráva kontrolní komise za rok 2018 a návrh kontrolní komise na schválení účetní závěrky za rok 2019

9) Představení kandidátů na funkce činovníků dle návrhu odstupujícího výboru, návrhy na členy kontrolní komise, delegáty na VVH Sokolské župy Jizerské, na ocenění činovníka jednoty

10) Volba starosty, místostarosty, jednatele a hospodáře, náčelníka (náčelnice)

11) Volba ostatních členů výboru

12) Volba členů kontrolní komise

13) Volba delegátů na VVH župy

14) Hlasování o návrzích na ocenění činovníka jednoty

15) Diskuze

16) Přestávka - občerstvení

17) Návrh usnesení

18) Ukončení valné hromady 

GALERIE