BRIGÁDY

OBEC TĚPEŘE U ŽELEZNÉHO BRODU

T. J. Sokol Těpeře pořádá i akce, které jsou spíše spojeny se spoustou dřiny než ze zábavou. Jedná se o různé brigády a opravy, které jsou nutné pro udržování sokolovny v dobrém stavu a jejího zušlechťování. Některé z nich si můžete prohlédnout v naší galerii. 

Díky širokému spektru znalostí a dovedností, kterými disponují naši členové i ostatní, kteří přišli pomoci, se nám povedlo vybudovat spoustu věcí bez zbytečně vysokých nákladů na odbornou práci či drahý materiál.

Všem členům i nečlenům T. J. Sokol Těpeře moc děkujeme za pomoc při realizacích těchto rekonstrukcí a brigád. Všichni to vykonáváme ve volném čase, čehož si velice ceníme a budeme se těšit na další spolupráce.